پروپان

 

پروپان (115/000 متر یک تن در سال)
این محصول بعنوان ماده اولیه جهت تهیه الفین ها و همچنین سوخت استفاده می شود.


 

 

مشخصات محصول در قالب يك فايل PDF

MSDS