نفتا +C5

 


نفتا +C5

70/000 متر یک تن در سال
علاوه بر سوخت در تهیه الفین ها مورد مصرف دارد.

 

 


مشخصات محصول در قالب يك فايل PDF

MSDS