متانول

 

متانول (660/000 متر یک تن در سال)
متانول ماده اولیه جهت تولید MTBE، اسید استیک و فرم آلدئید و حلال های صنعتی می باشد.


 

 

 


مشخصات محصول در قالب يك فايل PDF

MSDS