منشور اخلاقي شركت پتروشيمي خارك


ما مدیران و کارکنان شرکت پتروشيمي خارك با  اعتقاد و ایمان به این امر که تحقق اهداف سازمان نیازمند مشارکت گروهی،هم‌اندیشی، همراهی و هم‌افزایی نیروی انسانی و پاسخگویی شایسته به خواسته ها و انتظارات ذینفعان می‌باشد. مفاد این پیمان‌نامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری مدیران و کارکنان سازمان سرلوحه فعالیت ها و رفتار سازمانی قرار می‌دهیم.
1.    پیروی از شعائر و اخلاق ديني بعنوان مبناي اصلي رفتار و توجه به شئونات اسلامي و آراستگي ظاهري و باطني
2.    رعايت اصول HSE در جهت صیانت از خود ، همکاران ، دارائی ها ، جامعه و محيط زيست
3.    بهره گيري از فرصت ها و اتخاذ تصميمات مناسب، منطقي در جهت تامین منافع متوازن ذينفعان
4.    پيروي دقیق از قوانين جاري كشور و تاکید بر صحت و شفافيت مالي و تجاري
5.     تلاش جهت افزايش بهره ورری و رعايت نظم و انضباط در انجام وظايف و مسئوليت ها  
6.    ارتقاء دانش فردي و سازماني ، بكارگيري و به اشتراك گذاري آموخته ها
7.    عدم تأثيرگذاري روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي در رفتار و تعاملات
8.    داشتن روحيه انتقاد پذيري و اصلاح   
9.    صیانت از امكانات ، تجهيزات و سرمايه هاي مادی و معنوی در اختیار، کاربرد صحیح آنها و رازداري و عدم افشاي اسرار شركت  
10.    تکریم سرمایه های انسانی سازمان و تشویق نوآوری ها و پرورش ایده های خلاقانه آنها
11.    پایبندی به ارزش های سازمانی