يكي از بزرگ ترين افتخارات شركت پتروشيمي خارك كه دستاوردهاي عظيم زيست محيطي در جلوگيري از انتشار آلودگي به هوا ،آب و خاك داشته است احداث واحد دانه بندي گوگرد و انبارهاي مكانيزه آن مي باشد.
قبل از احداث اين واحد گوگرد به صورت تكه هاي بزرگ جامد و به شكل كلوخه اي بوسيله ماشين آلات سنگين بارگيري مي شده است كه اين امر باعث انتشار ذرات غبار گوگرد در فضاي اطراف واحد و به تبع آن هواي جزيره مي شده است. اما با احداث اين واحد، علاوه بر افزايش كيفيت محصول، گوگرد ابتدا به شكل گرانول تبديل شده و بصورت كاملا مكانيزه انبارش شده و به اسكله بارگيري منتقل شده و هيچگونه آلودگي و ذرات غبار گوگرد به فضاي اطراف انتشار پيدا نمي كند.
اين پروژه بزرگ و افتخارآميز با هزينه ارزي حدود 3/500/000 دلار و هزينه ريالي حدود 35/000/000/000 ريال به ثمر نشسته است.
تصاوير زير عظمت كار اين پرو‍‍‍ژه را با مقايسه شرايط قبل و بعد از احداث واحد دانه بندي وسيستم هاي انبارش و انتقال گوگرد تا مقصد بارگيري در كشتي بخوبي نشان مي دهد:

 

 

شرايط انبارش گوگرد قبل از احداث واحد دانه بندي

شرايط انبارش گوگرد بعد از احداث واحد دانه بندي ( محل انبارهاي مكانيزه )شرايط انبارش گوگرد قبل از احداث واحد دانه بندي ( در فضاي باز )

شرايط انبارش گوگرد بعد از احداث واحد دانه بندي ( محل انبارهاي مكانيزه ) بصورت كاملا سرپوشيده و بدون هيچگونه آلودگي زيست محيطي

 

 

وضعيت ابتداي انتقال گوگرد قبل از احداث واحد دانه بندي( در فضاي باز )


وضعيت ابتداي انتقال گوگرد ، بعد از احداث واحد دانه بندي بدون هيچگونه آلودگي زيست محيطي 

 

وضعيت سيستم انتقال گوگرد قبل از تعميرات اساسي تسمه نقاله


وضعيت سيستم انتقال گوگرد بعد از تعميرات اساسي تسمه نقاله(بدون هيچگونه آلودگي)

 

 

همچنين شركت پتروشيمي خارك با مد نظر قرار دادن موضوع حفاظت از محيط زيست اقدام به طراحي Melter در واحد دانه بندي گوگرد نموده كه با اين اقدام گوگردهاي پودري و كلوخه شده حين عمليات دانه بندي ، مجددا جمع آوري و در چرخه توليد قرار مي گيرد.تصاوير زير بخوبي نمايانگر اين اقدام زيست محيطي مي باشد و علاوه بر اين، موجب افزايش كيفيت محصول و جلوگيري از دور ريز محصول خارج از Spec و افزايش توليد نيز مي گردد.