عملكرد عملياتي مجتمع پتروشيمي خارك در جلوگيري از فلرينگ گازها به دو شكل نمود پيدا مي كند:

 

  1. جلوگيري از فلر شدن گازهاي استحصالي چاههاي نفت فلات قاره با دريافت اين گازها و تبديل آن به محصولات گازي
  2. جلوگيري از فلرينگ گازها در حين عمليات توليدي مجتمع

 

در رابطه با جلوگيري از فلر شدن بخشي از گازهاي چاههاي فلات قاره،پتروشيمي خارك با خريد و راه اندازي كمپرسورهاي جديد (علاوه بر كمپرسورهاي قديمي زمان احداث كارخانه)در اين راه گام هاي اساسي برداشته است،كه مهمترين آنها عبارتند از :

  • كمپرسور گاز خوراك فشار بالا ( E4-302#2 )
  • بوستر كمپرسور گاز خوراك فشار پايين

كمپرسور گاز خوراك فشار بالا ( E4-302#2 )


كمپرسور گاز فشار بالاي E4-302#2  با هزينه ارزي تقريبي  9/500/000 دلار و هزينه ريالي حدودا 19/500/000/000 ريال بعنوان كمپرسور كمكي E4-302#1 خريداري و نصب گرديده تا زمان فلرينگ گازهاي فشار بالاي فلات قاره ( به علت از سرويس خارج شدن و يا تعميرات اساسي يكي از كمپرسورها ) به حداقل ممكن كاهش يافته و از اين راه كمك بزرگي به جلوگيري از آلايندگي هواي منطقه مي نمايد.

 

 

بوستر كمپرسور گاز خوراك فشار پايين

پروژه خريد و نصب بوستر كمپرسور گاز خوراك فشار پايين با هزينه ارزي حدود 6/000/000 دلار و هزينه ريالي حدود 16/000/000/000 ريال بعنوان عامل كمكي كمپرسورهاي رفت و برگشتي E4-5301#1,2,3 تاثير بِسزايي در دريافت اين گازها و جلوگيري از فلرينگ و انتشار اين گازها در اتمسفر داشته است كه كمك بزرگي به محيط زيست منطقه است.

 

نمايي از محوطه  كمپرسور گاز خوراك فشار پايين ( بوستر كمپرسور )

 

 

كل سيستم فلرينگ مجتمع با ايجاد واحدهاي جانبي، كاملا از لحاظ عملياتي تحت كنترل قرار گرفته اند كه اين موارد به شرح ذيل مي باشند:

  •  احداث واحد گسولين ريكاوري ( GRU )
  • خريد ، نصب و راه اندازي كمپرسورهاي BOG

 

احداث واحد گسولين ريكاوري ( GRU )

اين واحد با صرف هزينه ارزي حدود 800/000 دلار و هزينه ريالي حدود 27/000/000/000 ريال بمنظور بازيافت مجدد گسولين و جلوگيري از سوزاندن ضايعات آن و كمك به حفظ محيط زيست احداث و به بهره برداري رسيده است.


تصوير زير بخوبي گوياي نقش بزرگ راه اندازي واحد گسولين ريكاوري (GRU )دررفع آلايندگي هوا و بهبود محيط زيست و ايجاد هواي پاك پيرامون مي باشد.لازم به ذكر است كه اين شعله كوچك فعلي (در حد پايلوت)  قبل از راه اندازي اين واحد كل چاله  Burn Pit را همراه با دود غليظ ناشي از سوختن هيدروكربن ها در بر مي گرفت .


تصاويري از فلرهاي موسوم به پروپان و اسيد گس كه كاملا تحت كنترل بوده و همانگونه كه از تصاوير بر مي آيد شعله هاي آن در حداقل ميزان ممكن و بدون آلودگيو صرفا جهت روشن نگهداشتن فلر مي باشد.

 


خريد ، نصب و راه اندازي كمپرسورهاي BOG

همواره يكي از دغدغه هاي شركت، جلوگيري از فلر شدن بخش كوچكي از محصولات انبارش شده ( بعلت فرسودگي سيستم كمپرسور هاي قديمي مخازن) بوده كه با پروژه خريد و نصب كمپرسورهاي جديد BOG كه در حال حاضر در سرویس قرار گرفته است اين مشكل نيز بطور كلي و اصولي حل شده است .

تصاويري از كمپرسورهاي جديد مخازن  كارخانه LPG ( كمپرسورهاي BOG )