اخبار شرکت

 

شركت پتروشيمي خارك، بمنظور تحقق الزامات مديريت زيست محيطي و مديريت پسماند ، بر اساس آخرين الزامات سازمان محيط زيست، و بمنظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست، اقدام به اجراي طرح جمع آوري و امحاء اصولي لامپ هاي سوخته نمود.اين طرح، با حمايت مديريت پتروشيمي خارك، در تابستان سال 1400 ،همزمان با روز ميلاد امام رضا(ع) و روز محيط بان ، مورد بهره برداري قرار گرفت.لازم به توضيح است كه لامپ هاي فلورسنت، به دليل آغشته بودن به جيوه ،جزء پسماندهاي خطرناك محسوب مي شوند كه در صورت دفع غيراصولي و مخلوط شدن با پسماندهاي عادي شهري، باعث ايجاد اختلال در روند توليد كُمپوست از زباله هاي شهري مي گردد. با استقرار اين دستگاه در مجتمع، از اين پس، ابتدا لامپ ها، از واحدهاي صنعتي بصورت تفكيك شده جمع آوري، و سپس به وسيله دستگاه خُردكننده، در محيط كاملا بسته پودر و تصفيه مي گردد تا در نهايت، پسماند باقي مانده بصورت كم خطر از مجتمع دفع گردد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید