اخبار شرکت

 

خبر آتش سوزي در مجتمع پتروشيمي خارك كذب محض ميباشد.روز گذشته در برخي از سايت ها، خبري جعلي مبني بر آتش سوزي در يكي از مخازن روزانه مجتمع پتروشيمي خارك منتشر شده است كه اين خبر كذب محض بوده و پتروشيمي خارك حق خود را جهت شكايت از اين سايتها ، محفوظ ميدارد.

 

روابط عمومي شركت پتروشيمي خارك

1400/6/15

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید