اخبار شرکت


در سالروز صنعت ملي پتروشيمي با حضور 89/88% سهامداران مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارك در موعد مقرر برگزار گرديد‍‍.

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارك (سهامي عام) رأس ساعت 15 مورخ 1400/10/8 در سالن همايش بانو مجتهده امين دانشگاه الزهراي تهران با حضور نزديك به 89 درصد از سهامداران اين شركت برگزار گرديد .
دستور جلسه اين مجمع انتخاب هيت مديره جديد شركت با توجه به اتمام دوره تصدي هیئت مديره فعلي بود. كه پس از بحث و مشورت سهامداران، در نهايت به اتفاق آراء اشخاص حقوقي هيئت مديره پنج شركت زير براي مدت دو سال آينده بشرح زير انتخاب شدند :

1 ) شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام) (تاپيكو)
2 )شركت ارزش آفرينان تجارت صبا (سهامي خاص)
3 ) شركت تلاش گستران آينده(سهامي خاص)
4 ) شركت توسعه نفت و گاز صبا كارون(سهامي خاص)
5 ) شركت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان(سهامي خاص)


در اين مجمع آقاي علي كريمي به عنوان رئيس مجمع نماينده شركت گروه پتروشيمي تابان فردا  ، آقاي عليرضا بني اسدي بعنوان نماينده تاپيكو ، آقاي رضا عبدل نماينده شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري ، سركار خانم ثنايي بعنوان دبير مجمع و هم چنين حسابرس ، بازرس قانوني شركت و نماينده سازمان بورس شركت داشتند .  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید