گواهینامه ها

 

شرکت پتروشیمی خارك (سهامی عام) در جهت افزایش هرچه بیشتر صادرات محصولات تولیدی خود به اقصی نقاط جهان و جلب رضایت طرف های ذینفع اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران و به منظور دستیابی به نظم هر چه بیشتر، تحت پوشش استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001، مدیریت زیست محیطی ISO14001، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 18001OHSAS و گواهینامه سیستم مدیریتی یکپارچه از سوی شرکت آلماني TUV NORD   قرارداشته و نیز در پی پیاده سازی مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/ICE 17025و کسب سایر گواهینامه های جهانی مرتبط با عملکرد جاری شرکت می باشد.