در حال حاضر این شرکت تحت عنوان سهامی عام دارای سرمایه ای یک هزار میلیارد ریال می باشد و سهامداران عمده عبارتند از :

 


* شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت
* صندوقهاي  بازنشستگی و پس انداز رفاه كاركنان  صنعت نفت
* صندوق بازنشستگی کشوری
* شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
* شرکت سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشيمي تامين
و مابقی آن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق دارد.