مجتمع پتروشیمی خارك جهت صدور تولیدات خود دو اسکله انحصاری دارد.
این اسکله ها در جنوب شرقی جزیره واقع و هریک شامل یک سکوی اصلی و 8 سکوی فرعی هستند که از طریق یک راهرو به ساحل متصل شده و قابلیت بارگیری کشتی های  تا 45/000 تن را دارا می باشند.