این پروژه با ظرفیت 4/1 میلیون تن در سال در دستور كار شركت پتروشیمی خارک قرار گرفته است و بخش های انجام شده و در دست اقدام آن به شرح زیر می باشد:

 بخش های انجام شده :

 • دریافت لیسانس از شرکت Johnson Matthey انگلیس
 • اخذ مجوزهاي لازم از وزارت نفت برای اجراي پروژه و نيز براي تغذيه خوراک متانول 2 ازخط لوله گاز سراسری IGAT6 بوشهر و انتقال از آن خط به جزیره خارک
 • استحصال زمین احداث طرح متانول2 از دریا و آماده سازي آن براي انجام عمليات ساخت و نصب
 • انعقاد قرارداد خوراك از خط مزبور با شركت گاز استان بوشهر با توجه به مجوزهاي اخذ شده از وزارت نفت
 • انجام فعالیت های مهندسی پایه توسط شرکت Davy Process Technology انگليس
 • انجام بخشی از مهندسی تفصیلی توسط یکی از شرکت های ایرانی
 • احداث نیروگاه گازی ۷۲ مگاواتی که هم اکنون در سرویس عملیات پتروشیمی خارک قرار دارد
 • خرید، حمل و دریافت کمپرسورهای فرآیندی اصلی طرح از اروپا
 • خرید و نصب واحد آب سازی (Desalination Unit)
 • احداث مخازن ذخیره صادراتی در مجاورت اسكله که عملیاتی شده اند
 • توسعه اسکله بارگیری موجود برای استفاده از ظرفیت آن در صادرات متانول ۲
 • احداث پست برق اسكله

بخش های در دست اقدام :

 • ادامه مهندسی تفصیلی بخش خشکی و بر اساس آن، در اولين مرحله، انجام مناقصه، تعيين پيمانكار و شروع عمليات اجرايي ساختمان ها در طول فصل جاري
 • احداث پل و جاده کمربندی براي دسترسي مستقيم به محل پروژه
 • ساخت و نصب پمپ آب شور دریا كه قرارداد آن با يك شركت ايراني منعقد گرديده است
 • اجراي خط لوله انتقال آب شور دريا به محل پروژه توسط يك پيمانكار ايراني
 • انجام مهندسی احداث خط لوله گاز خوراک پروژه از خط لوله گاز سراسری IGAT6 به جزیره خارک و در ادامه، عمليات خريد و اجراي خط لوله مزبور
 • انعقاد قرارداد با مشاور محیط زیست برای اخذ مجوز های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست
 • ساخت انبار سوم دپوي كالاي پروژه كه توسط پيمانكار منتخب در حال انجام است