هدف از اجراي پروژه:

افزايش امكانات تفريحي - ورزشي و فرهنگي جهت سلامت همكاران و افزايش بهره وري آنها.

 

مشخصات كلي پروژه:

  • بهره برداري از مجموعه ورزشي و سالن استخر در مجتمع در زميني به مساحت 1100 متر مربع در سه طبقه شامل استخر با زيربناي 1040 متر مربع و دو سالن ورزشي با زيربناي 320 متر مربع .
  • بهره برداري از مجموعه فرهنگي هنري در مجتمع در زميني به مساحت 640 متر مربع در سه طبقه شامل سالن اجتماعات و آمفي تئاتر با ظرفيت 326 نفر و زيربناي 490 متر مربع و فضاهاي فرهنگي، آموزشي با زيربناي 335 متر مربع و احداث محوطه فضاي سبز اطراف دو مجموعه فوق الذكر .

 

تاريخ بهره برداري :

بهمن1394