هدف از اجراي پروژه:

استمرار صادرات فراورده ها و همچنين استمرار پشتيباني تداركاتي مجتمع .


مشخصات كلي پروژه:  

ترميم و بازسازي دايك پايه هاي تسمه نقاله اسكله گوگردي (ضلع غربي) به طول 350 متر و دايك جاده ارتباطي اسكله بار گيري (ضلع شرقي) به طول 337 متر مجموعا شامل تامين مصالح و اجراي 6138 متر مكعب مغزه ، 1386 متر مكعب پنجه با سنگ آرمور ، 6079 متر مكعب فيلتر و 2772 متر مكعب ساخت و استقرار بلوك هاي بتني مي‌باشد .

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند 1396