هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث مخزن جديد به ظرفيت 24000 مترمكعب با توجه به عدم ایمنی عملیات بعلت وجود تنها یک مخزن ذخیره و بارگیری، نبود فرصت بـازرسی و تعمیرات  تنها مخــزن موجود ، کاهش ارزش فروش محصول با توجه به سایز محموله،  افزايش انعطاف پذيري و ايمني عمليات ، افزايش ظرفيت ذخيره سازي و تناژ محموله هاي صادراتي ،  فراهم شدن انجام تعمیرات اساسی مخـزن قدیمی،افزايش درآمد ارزي بعلت كاهش هزينه هاي حمل و افزايش رضايت مشتري.

 

تاريخ بهره برداري :

آذر 1386.