هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

عدم ایمنی عملیات بعلت وجود تنها یک مخزن ذخیره و بارگیری برای  هر فرآورده از گاز مایع، نبود فرصت بازرسی و اصلاح پی مخزن صادراتی پروپان بعلت نشست پی و ضرورت تزریق های مکرر پی تحت نظارت دانشگاه شیراز، نبود فرصت بـازرسی و تعمیرات  مخازن، جایگزینی کمپرسورهای موجود با نوع برقی با ضریب ایمنی بسیار بالاتر با توجه به فرسودگی کمپرسورهای فعلی تبرید و پایین بودن ضریب ایمنی بعلت گس انجین بودن آنها، کاهش ارزش فروش محصول با توجه به سایز محموله‌ها، افزایش ایمنی و انعطاف پذيري عملیات، فراهم ساختن امکان جایگزینی مخازن موجود با طراحی جدید، حذف ضایعات محصول،  افزایش درآمد بعلت کاهش هزینه های حمل.

 

تاريخ بهره برداري :

آبان 1392