هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث اسكله بارگيري به ظرفيت 4000 DWT  بمنظور  افزايش ظرفيت بارگيري با توجه به انجام طرح هاي توسعه مجتمع و احداث واحد متانول دوم بدلیل امکان پهلوگیری همزمان دو کشتی و فراهم نمودن امكان انجام تعميرات اسكله موجود، ايجاد توان بارگيري و صادرات متناسب با افزايش حجم محصولات توليدي و پيش گيري از توقف طولاني مدت توليد در صورت بروز هرگونه آسيب در اسكله موجود و ارتقاء ایمنی عملیات ، کاهش درصد اشغال اسکله وبارگیری بموقع کشتی های صادراتی .

 

تاريخ بهره برداري :

آبان  1389