هدف : جايگزين كمپرسورهاي فرسوده قديمي، ايجاد امكان دريافت گازهاي غني كم فشار، كاهش هزينه هاي تعميراتي، تامين مستمر گاز خوراك مجتمع و همچنين امكان اجراي طرح توسعه و بازسازي واحدهاي

توليد گاز مايع و گوگرد.

ميزان سرمايه گذاري ارزي : 6 ميليون دلار.

ميزان سرمايه گذاري ريالي : 16 ميليارد ريال.

تاريخ شروع بهره برداري : آبان 1381

مشخصات عمومي :

دبي – 750000 متر مكعب در روز

تراكم – فشار اتمسفر به 12 بار

توان توربين – 4 مگاوات.

دستاوردها : افزايش توليد مايعات گازي بميزان بيش از 10 % و در نيتجه افزايش درآمد ارزي بالغ بر 10 ميليون دلار در سال.