هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

عدم وجود سیستم مناسب جهت انباشت و برداشت گوگرد و دپوی این ماده شیمیایی بر روی  خاک و انتقال آن توسط لودر و بولدوزر با تبعات حاد بهداشتی،  زیست محیطی و همچنین بروز حریق  های مکرر در محل دپو و مخزن کشتی ها بعلت وجود قطعات فلزی در محصول در حین بارگیری، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ارتقاء بهداشت محیط بمنظور حفظ سلامت کارکنان و ساکنین جزیره، جلوگیری از آتش سوزی های متعدد در مسیر تسمه نقاله و مخازن کشتی ها، جلوگيري از توقف خط توليد بعلت عدم رعايت الزامات زيست محيطي، تامين کيفيت مورد نظر بازارهاي جهاني، پيشگيري از ضرر عدم النفع ناشي از ضايعات محصول.

 

تاريخ بهره برداري :

انبار اول – دي 1382/ انبار دوم – ارديبهشت 1384.