دلايل اجرا :

1- عدم وجود سیستم مناسب جهت انباشت و برداشت گوگرد و دپوی این ماده شیمیایی بر روی  خاک و انتقال آن توسط لودر و بولدوزر با تبعات حاد بهداشتی،  زیست محیطی و همچنین بروز حریق  های مکرر در محل دپو و مخزن کشتیها بعلت وجود قطعات فلزی در محصول در حین بارگیری.

تاريخ خاتمه : انبار اول – دي ماه 1382  انبار دوم – ارديبهشت ماه 1384

دستاوردها :

جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ارتقاء بهداشت محیط بمنظور حفظ سلامت کارکنان و ساکنین جزیره ، جلوگیری از آتش سوزی های متعدد در مسیر تسمه نقاله و مخازن کشتی ها ،جلوگيري از توقف خط توليد بعلت عدم رعايت الزامات زيست محيطي ، تامين کيفيت مورد نظر بازارهاي جهاني ، پيشگيري از 20 ميليارد ريال در سال ضرر عدم النفع ناشي از ضايعات محصول.