دلايل اجرا :

1-آلودگی محیط زیست بعلت سوزاندن گسولین دریافتی از فلات قاره و عدم النفع ناشی از تبدیل آن به محصول صادراتی.

تاريخ خاتمه : ديماه 1384

دستاوردها :

جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، افزايش درآمد ارزي بالغ بر 7 ميليون دلار در سال .