هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه:

نبود ایستگاه ایمنی و اطفاء حریق مجهز به تجهیزات و ماشین های آتش نشانی و آمبولانس در مجاورت کارخانه تولید گاز مایع،  ارتقاء ایمنی عملیات ..

 


تاريخ بهره برداري :

اردیبهشت 1388