هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث و تجهیز 5 بلوک ساختمانی دارای 150 سوئیت یک نفره مستقل کامل و مجهز به کلیه ملزومات  با توجه به اسکان نیروهای شرکت در کانکس های فرسوده غیرایمن و غیربهداشتی ، افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان، افزایش رفاه نسبی کارکنان.

 

تاريخ بهره برداري :

چهار بلوک آذر 1381/  بلوك پنجم آذر 1383.