دلايل اجرا :

ضرورت افزایش امکانات رفاهی کارکنان جهت افزایش رضایتمندی ، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی کارکنان و ارتقاء سطح فرهنگی کارکنان .

دستاوردها :

افزايش انگيزه و راندمان كاري كاركنان.