مشخصات كلي طرح: 

احداث واحد متانول  به ظرفيت توليد 000/400/1 تن محصول با گريد AA در سال همراه با احداث  كليه  سرويس هاي جانبي  و تاسيسات ذخيره سازي و صادرات  محصول  واحد .

 

تاريخچه: 

با توجه به تخصيص گاز خوراك از سوي شركت ملي نفت ، احداث واحد متانول-2 به ظرفيت توليد روزانه  000/400/1 تن در دستور كار شركت قرار گرفت، در راستاي اجراي طرح ، اسناد مناقصه انتخاب پيمانكار مهندسي،تداركات،اجرا و راه اندازي طرح با استفاده از تجربيات مفيد متخصصين توانمند شركت و با در نظر گرفتن طرح هاي قبلي و آخرين استانداردهاي بين المللي و شناسايي شركت هاي معتبر جهاني سازنده، تهيه و مناقصه در كمترين زمان ممكن طي شش ماه برگزار و قرارداد مربوطه در اول تير ماه 1384 منعقد گرديد، جهت تسريع در انجام فعاليت هاي اجرايي به موازات مناقصه مزبور، در رابطه با ساير زيرپروژه هاي طرح مانند خريد كمپرسورهاي فرآيندي، آماده سازي زمين فرآيندي و زمين محل احداث  مخازن صادراتي و سرويس هاي جانبي ، تامين و احداث نيروگاه گازي و .. بشرح پيوست اين گزارش، اقدام شد. پس از  وقفه ايجاد شده در طرح متانول -2 به دليل عدم تخصيص گاز خوراك ناشي از توقف طرح NGL خارك كه توسط شركت ملي نفت ايران در دست اقدام مي بود،  نهايتا در سال 1396 مصوبه تخصيص گاز خوراك واحد از سرزمين اصلي صادر شد، كه متعاقب آن  اقدامات لازم جهت اخذ موافقت اصولي انجام گرديده و پس از دريافت موافقت اصولي عمليات تكميلي طرح طي مدت 48 ماه انجام و طرح به بهره برداري خواهد رسيد .