هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

 

پست برق نيروگاه گازي جديد (US2):

اين پروژه شامل احداث ساختمان بتنی ضد انفجار با مجموع  زیربنای 2000 متر مربع  همراه با نصب و راه اندازي  سيستم هاي هواساز  ، اعلام و اطفاء حريق و روشنايي  ميباشد.

 

پست برق LPG:

اين پروژه بمنظور جايگزيني ساختمان جديد با پست برق فعلي كارخانه LPG تعريف گرديده  و شامل احداث ساختمان بتنی  ضد انفجار با مجموع  زیربنای 2500 متر مربع  همراه با نصب و راه اندازي سيستم هاي هواساز  ، اعلام و اطفاء حريق و روشنايي و محوطه سازي اطراف ساختمان .


تاريخ خاتمه :

فروردين 1392