هدف از اجراي پروژه:


• رفع مشكلات موجود در توليد و توزيع  برق واحد LPG و متانول-1 و ارتقاء ايمني شبكه برق كه منتج به استمرار توليد ميگردد.
• تامين برق طرح متانول- 2.


 مشخصات كلي پروژه:

• تامين و نصب 3 دستگاه پكيج توربو ژنراتورگازی مجموعا“  به ظرفيت اسمي 72 مگاوات .
• اجراي سيستم هاي جمع آوري آب هاي سطحي، زهكش و درين روغن در محوطه نيروگاه به طول 1500 متر
• اجرای سیستم های سوخت رساني گاز و گازوييل، نصب سه دستگاه ترانسفورماتور افزاينده به همراه تابلوي كنترل با مجموع ظرفيت 90MVA و نصب 3 خط  باسداكت مربوطه.
• نصب 26 سلول 33KV و 15 سلول 400V  و نصب 2 خط باسداكت فشار ضعيف ، نصب 6 دستگاه ترانسفورماتور توزيع و دو دستگاه تابلوي كنترل ترانسفورماتور با مجموع ظرفيت 27MVA و نصب  تابلوي كنترل مديريت نيروگاه گازي جديد (PMS)  و نصب باتري شارژر در پست برق نيروگاه گازي (US2) و 4دستگاه مقاومت زمين.
• نصب 11 سلول 33KV و 76 سلول 3/3KV و 26سلول 400V  و نصب  7 خط باسداكت فشار ضعيف و فشار متوسط ، نصب 7 دستگاه ترانسفورماتور توزيع با مجموع ظرفيت 47.5MVA ، و نصب باتري شارژر و 4دستگاه مقاومت زمين در پست برق كارخانه LPG و 9جعبه برق ورودي MCCهاي ضدانفجار در محوطه كارخانه LPG.
• نصب 4 دستگاه تابلوي فشار متوسط در پست برق كارخانه متانول-1 جهت اتصال نيروگاه جديد به نيروگاه متانول-1.
• نصب PMS  نيروگاه متانول-1 در اتاق كنترل .
• كابل كشي فشار متوسط، ضعيف و كنترل به متراژ مجموع 100 كيلومتر.
• اجراي مسيرهاي زيرزميني كابل كشي كانالهاي بتني و خاكي و مسيرهاي رو زميني در1600متر طول.

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند 1396