شركت پتروشيمي خارك حامي برنزي دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران ( IPF )


دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران در تاريخ 22 و 23 آذرماه 94  در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد.

شركت پتروشيمي خارك يكي از حاميان  برنزي اين همايش بوده است.

محورهاي دوازدهمين همايش IPF عبارت بودند از :

- فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران در دوران پسا تحريم.

- شرايط و قوانين حاكم بر سرمايه گذاري در ايران.

- تاثير روند اقتصاد جهاني بر صنعت پتروشيمي.

- نقش نوسانات قيمت انرژي بر صنعت پتروشيمي.

-آثار قيمت نفت خام بر قيمت اتيلن و پروپيلن.

- فناوري هاي نوين تبديل گاز طبيعي به الفين ( GTO) ، پروپيلن ( GTP) و OCM.

- توسعه و سرمايه گذاري در پتروپالايشگاههاي يكپارچه بر اساس خوراك ميعانات گازي.

- رقابت خوراك هاي مورد استفاده در صنعت پتروشيمي از جمله اتان ، نفتا ، زغال سنگ و shale gas.