جلسه معارفه مهندس غلامرضا امير شقاقي مدير عامل جديد شركت پتروشيمي خارك در محل مجتمع اين شركت در جزيره خارك برگزار شد.

همزمان با اول شهريور ماه 1395 جلسه معارفه مهندس غلامرضا امير شقاقي مدير عامل جديد شركت پتروشيمي خارك با حضور اعضاي هيئت مديره و مديران و روساي عملياتي و ستادي اين شركت در محل مجتمع اين شركت در جزيره خارك برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه مهندس داودي مدير مجتمع پتروشيمي خارك از توجه ويژه هيات مديره شركت بواسطه پشتيباني خود از نيازهاي شركت و همچنين حضور آقايان دكتر آيت الهي و مهندس ابراهيم پور تشكرو از انتصاب مهندس امير شقاقي بعنوان يكي از بزرگان و پيشكسوتان صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ابراز خرسندي كرد.

وي در ادامه گفت :

-آقاي شاهين مدير عامل سابق شركت پتروشيمي خارك خيلي دوست داشتني بودند و با حمايت هيئت مديره محترم در تكريم نيروي انساني و ايجاد زمينه هاي انگيزشي در كاركنان و خانواده آنها بسيار موثرعمل كردند كه اميدوارم خداوند به ايشان توفيق بدهد و ما هميشه يادشان را به خوبي ذكر خواهيم كرد

وي همچنين گفت:.

- ما براي پيشرفت شركت بايد هر دو بال پرواز يعني تكريم نيروي انساني و همچنين پشتيباني نيازهاي عملياتي را جدي بگيريم.

در ادامه دكتر آيت الهي عضو هيئت مديره شركت  ضمن ابراز خوشحالي از حضور در جزيره خارك گفت:

آقاي شاهين در مدت شش سال حضور خود در شركت پتروشيمي خارك كارهاي بزرگي انجام دادند و ما بسيار تلاش كرديم كه در اين جلسه ايشان را هم داشته باشيم كه بواسطه برنامه هاي شخصي شان اين امكان ميسر نشد.

وي گفت به هر حال هر ورودي خروجي داردوآقاي شاهين يك سال اصرار به خروج از شركت داشتند و معتقد بودند كه شركت پتروشيمي خارك نياز به آمدن فردي جديد با تفكر و برنامه اي جديد دارد و ما از آقاي امير شقاقي كه از پيشكسوتان همه زمينه هاي اين صنعت هستند بواسطه پذيرش اين مسئوليت تشكر ميكنيم.

در ادامه مهندس ابراهيم پور عضو هيئت مديره ضمن تقدير از مهندس شاهين  گفت :

من به آقاي مهندس امير شقاقي تبريك ميگويم كه مدير عامل شركتي شدند كه كاركنان شايسته اي دارند و همچنين به كاركنان شركت تبريك ميگويم كه مدير عامل شايسته اي دارند.

وي گفت :

-همواره درخواستهاي اصلاحي در هيئت مديره مورد توجه و تاييد قرار گرفته و تسهيلات نيروي انساني و رفاهيات آنان همواره در اولويت بوده است.

- ما همين كه كاري كنيم كاركنانمان سال بعد از امسال راضي تر باشند ، كار بزرگي انجام داده ايم.

در ادامه مهندس غلامرضا امير شقاقي مدير عامل جديد شركت پتروشيمي خارك گفت:

-من در اين مدت كوتاه تصدي متوجه شدم آقاي شاهين زحمات فوق العاده اي كشيده اند، ايشان مردي فعال و فوق العاده با خصوصيات انساني والا هستند و من از ايشان تشكر ميكنم چرا كه تشكر ازنفرات سيستم تشكر از سيستم ميباشد و سيستم نسبت به افرادي كه خادمش هستند وفادار ميماند.

وي گفت:

- من براي دومين بار است كه در پتروشيمي خارك فعاليت دارم و همواره از فعاليتهاي آن آگاه بوده ام چرا كه فعاليت اوليه كاريم را از جزيره خارك آغاز كردم.

-كساني كه در پتروشيمي خارك كار ميكنند به كارشان علاقه مند و اخلاص دارند و زماني كه اينجا هستند بواسطه شرايط اقماري به كار فكر ميكنند و درگير كار ميباشند.

- سود دهي هر شركت اين امكان را ميدهد كه خيلي راحت تصميم بگيريم ، چه تصميم رفاهي، چه تصميم توسعه اي و عملياتي.

-براي ايمني مجتمع هاي قديمي بايد فكري جدي كرد، هم براي نو سازي آن و هم براي باز سازي آن ، چرا كه وقتي سيستمي دچار حادثه ميشود ضرر و زيان زيادي به آن وارد ميشود و در اين زمينه ما بايد از همه كمك بگيريم چرا كه خرد جمعي از خرد فردي نتيجه بخش تر ميباشد.

-ما بايد كار جمعي را بيشتر ياد بگيريم و براي موارد و مسايل مختلف تصميم اساسي بگيريم تا سيستم را آبادتر از زماني كه تحويل گرفتيم، تحويل دهيم.

-ما بايد براي كارهايمان فكر كنيم، برنامه ريزي كنيم و براي كشور توليد ثروت كنيم. ما مسئول فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان هستيم.

در پايان بازديدي از طرح ها و پروژه هاي جاري مجتمع پتروشيمي خارك انجام گرفت.