تقدير از برندگان مسابقه ولايت غدير خم

 

هداياي مسابقه ولايت غدير خم اهداء گرديد.


در جمعي صميمي و با حضور برندگان مسابقه ولايت غدير خم هداياي اين همكاران از سوي مديريت محترم عامل اهداء شد.
در اين نشست مهندس امير شقاقي در فرازهايي از سخنان خود گفت:
- براي هر كاري بايد هدفي تعيين و اين اهداف رابايد كاربردي كرد.
- كار را بايد با نيت خداوندي انجام داد. در اين صورت كار مفيد ، موثر و ماندگار خواهد ماند و در غير اينصورت ثوابي حاصل نميشود.
- دين پيغمبر اسلام (ص) اخلاقي است و در كارها اخلاق را بايد رعايت كنيم.
- در محيط كار بايد كارهاي خوب انجام داد و كارهاي خوب را بايد خوب به سر انجام رساند در اين صورت است بركت به كار و درآمد ما وارد ميشود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید