شركت پتروشيمي خارك 1800 ريال سود هر سهم توزيع كرد

 

مجمع عمومي ساليانه  بطور عادي صاحبان سهام شركت پتروشيمي خارك در تاريخ چهار شنبه 96/4/28 در محل سالن نور دانشگاه الزهراي تهران  با حضور 87/999 درصد سهامداران رسميت و برگزار گرديد .

 

آقاي دكتر وحيد باقري خير آبادي به نمايندگي از صندوق بازنشستگي نفت ، گروه پتروشيمي تابان فردا و شركت سرمايه گذاري گروه اهداف رياست اين جلسه را بر عهده داشت.
ناظران جلسه آقايان علي پرتوي به نمايندگي از صندوق بازنشستگي  كشوري و شركت سرمايه گذاري  صندوق بازنشستگي كشوري و آقاي حميد ديانت پي به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين و همچنين شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي بودند. و همچنين آقاي مهندس محمد مهدي نيازمند سمت دبير جلسه را برعهده داشتند.
ابتدا گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت به مجمع عمومي عادي ساليانه در خصوص سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 توسط مهندس غلامرضا امير شقاقي مدير عامل شركت قرائت گرديد  و ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب شد.
مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند بعنوان  بازرس قانوني شركت  و موسسه حسابرسي بهمند بعنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 96/12/29 تعيين گرديدند.
همچنين روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد براي درج آگهي هاي رسمي شركت درسال 96 تعيين شد .
تقسيم سود عملكرد سال مالي 95پس از تصويب مجمع عمومي، سود هر سهم 1800 ريال تعيين گرديد كه طي جدول زمانبندي منتشر شده در روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد در مورخ 96/4/14 به اطلاع سهامداران رسانده شده است.
يكي از جاذبه هاي مجمع عمومي امسال، همچون سالهاي گذشته شركت ارتباط مستقيم و گفتگوي تصويري مهندس انصاري معاون مدير مجتمع از سايت شركت در جزيره خارگ با  سهامداران و  هيات رئيسه مجمع بود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید