نامزدي دريافت لوح عملكرد مناسب در بخشهاي بهره وري و سود آوري براي شركت پتروشيمي خارك

 

 

شركت پتروشيمي خارك بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوي سامانه ملي اندازه گيري شاخص بهره وري ايران ، نامزد دريافت لوح براي عملكرد مناسب در بخش هاي بهره وري و سود آوري گرديد.
نهمين جشنواره ملي بهره وري ايران ، شركت پتروشيمي خارك را در گروه توليدات پتروشيمي بر اساس بررسي عملكرد سالهاي 90-95 انتخاب نموده است.
جشنواره ملي بهره وري ايران  در راستاي تحقق مفاد برنامه هاي توسعه و لزوم بهره گيري از ساز و كار اجرايي براي تحقق چشم انداز 20 ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مديريت بهره وري و كمك به افزايش توان رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي و قدر داني از بهره ور ترين مديران شركت هاي ايراني با حمايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، هر ساله برگزار ميگردد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید