بارگيري همزمان دو كشتي در اسكله مجتمع پتروشيمي خارك

 دوكشتي صادراتي محصولات شركت پتروشيمي خارك بطور همزمان در حال بارگيري توليدات مجتمع اين شركت مي باشند.
كشتي بارگيري متانول جهت دريافت 12.000 متريك تن اين محصول و كشتي بارگيري نفتا جهت بارگيري 20.000 متريك تن محصول از تاريخ 3 شهريور ماه 97 ضمن پهلو گيري در اسكله مجتمع اين شركت در جزيره خارگ ، اقدام به بارگيري محصولات توليدي متانول و نفتا نموده و اين اقدام همچنان ادامه دارد.
اين دو كشتي ضمن پهلوگيري در تاريخ 3 شهريور ماه 97 بصورت همزمان آغاز به بارگيري نموده و بعد از خاتمه بارگيري در تاريخ دوشنبه  5/شهريور/97 اسكله اين شركت را به سمت مقصد خود ترك خواهند نمود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید