آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار خطوط لوله گاز خوراك طرح متانول دو مجتمع ( نوبت دوم)

 

روزنامه همشهري 15-11-97

 

 

 

روزنامه دنياي اقتصاد 15-11-97

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید