شركت پتروشيمي خارك موفق به دريافت گواهينامه سيستم مديريت انرژي ISO 50001:2011  گرديد.شركت پتروشيمي خارك در راستاي اهداف كلان خود و در چهارچوب خط مشي سازمان ، به دنبال استقرار و بهبود مستمر سيستم هاي مديريتي قبلي يعني ( ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 ) ، به عنوان يكـي از شركت هاي پتروشيمي پيشرو ، با افتخار پي ريزي و استقرار سيستم مديريت انرژي ISO 50001:2011  را در شركت پتروشيمي خارك اعلام و بر همين اساس گواهينامه مربوطه را از شركت TUV Nord Iran  دريافت داشته است . اين سيستم مديريتي ، سازمان را موظف مي سازد كه همواره درجهت مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي حركت كرده و با استفاده از نتايج و داده هاي عملكردي و صحه گذاري و بازنگري و بررسي مجدد اين دستاوردها زمينه هاي استمرار و بهبود مداوم اين سيستم را همچنان پايدار نگه دارد .نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید