چهل و نهمین جلسه بازنگری مدیریت شرکت پتروشیمی خارک،راس ساعت ۱۶ روزچهارشنبه۱۴۰۰/۱۲/۴ باحضورجناب آقای دکتربهزادی مدیریت محترم عامل ونائب رئیس هیئت مدیره و جناب اقای مهندس انصاری معاونت محترم مجتمع و جمعی از روسای امور و ادارات شرکت برگزار و دراین جلسه عملکرد واحدهای سازمان درخصوص سیستم های مدیریتی استقراریافته درسازمان(Iso 9001, Iso14001, Iso45001, Iso50001)به بحث و بررسی گذاشته شدو درمواردلزوم رهنمودهای لازم ازطرف مدیریت ارشدسازمان ارائه وهمچنین بنا به نیاز و ضرورت تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. تصاویر پیوست گوشه هایی از جلسه مذکور رانشان می دهد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید