شركت پتروشيمي خارك در ابتدا تحت عنوان شركت سهامي شيميايي خارك به منظور بازيافت پروپان ، بوتان ، نفتا و گوگرد از گازهاي استحصالي چاههاي حوزه نفتي فلات قاره ايران با مشاركت پنجاه – پنجاه بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت آمريكايي AMOCO و با سرمايه اي معادل 900 ميليون ريال در سال 1344 تاسيس و در سال 1348  به بهره برداري رسيد .علاوه بر اين در سال 1373 به منظور جلوگيري از سوختن گازهاي سبك توليد شده در فرآيند مجتمع و تبديل آن به فرآورده هاي با ارزش افزوده و حركت هر چه بيشتر به سمت خودكفايي و قطع وابستگي و افزايش صادرات و همچنين در جهت انتقال تكنولوژي ، ايجاد افزايش درآمد ارزي ، كاهش آلودگي محيط زيست و اشتغال در منطقه ، طرح احداث واحد متانول خارگ نيز آغاز و با فن آوري توليد و مهندسي پايه شركت لورگي ( LURGI ) آلمان و با سرمايه گذاري ارزي 5/149 ميليون دلار و 5/465 ميليارد ريال در زميني به مساحت 24 هكتار احداث و در سال 1378  به بهره برداري رسيد . خوراك اين مجتمع گازهاي ترش همراه استحصال شده از استخراج نفت مناطق دريايي و خشكي شامل هيدروكربن هاي سنگين و تركيبات گوگردي مي باشد .