مزايده گاز مايع
Tender NO.KPC-24-67 for LPG May 2024
 ١٣:٣٤ - چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
tender NO KPC-24-66 NAPHTHA
tender NO KPC-24-66 NAPHTHA
tender NO KPC-24-66 NAPHTHA
 ١٠:٤٨ - پنج شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
shipment Tender KPC-24-65
shipment Tender KPC-24-65
 ١٥:٢٣ - دوشنبه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
shipment Tender KPC-24-64
shipment Tender KPC-24-64
shipment Tender KPC-24-64
 ٠٩:٢٨ - پنج شنبه ١٣ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
TENDER NO. KPC-24-60 LPG MAY 2024
TENDER NO. KPC-24-60 LPG MAY 2024
TENDER NO. KPC-24-60 LPG MAY 2024
 ١٤:١٦ - يکشنبه ٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
TENDER NO KPC-24-61 METHANOL CHINA MARKET DURING MAY-JUNE 2024
TENDER NO KPC-24-61 METHANOL CHINA MARKET DURING MAY-JUNE 2024
TENDER NO KPC-24-61 METHANOL CHINA MARKET DURING MAY-JUNE 2024
 ١٤:١٣ - يکشنبه ٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
TENDER NO KPC-24-62 METHANOL FOB BASIS DURING JUNE 2024
TENDER NO KPC-24-62 METHANOL FOB BASIS DURING JUNE 2024
TENDER NO KPC-24-62 METHANOL FOB BASIS DURING JUNE 2024
 ١٤:١٠ - يکشنبه ٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
SHIPMENT TENDER KPC-24-63
SHIPMENT TENDER KPC-24-63
SHIPMENT TENDER KPC-24-63
 ١٤:٠٧ - يکشنبه ٩ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
TENDER NO. KPC-24-59 SULPHUR During First Half May 2024
TENDER NO. KPC-24-59 SULPHUR During First Half May 2024
TENDER NO. KPC-24-59 SULPHUR During First Half May 2024
 ١١:٠٦ - دوشنبه ٣ ارديبهشت ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
tender NO KPC-24-58 Methanol-April
tender NO KPC-24-58 Methanol-April
 ١٥:٠٥ - سه شنبه ١٤ فروردين ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>