بخش مالی و اقتصادی:
شرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام)، خود را متعهد به رعايت کامل قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت¬های خود می-داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می توان به مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:
•    رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
•    عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون:
    ارائه صورت¬های مالی در سامانه كدال و برنامه ريزي براي برگزاری مجمع در موعدي قبل از اتمام مهلت مقرر قانوني.
    پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام
•    ارائه گزارش¬های منظم و به موقع به شرح زير جهت سهامداران عمده و ساير نهادها و ارگانهاي نظارتي:
    گزارش های فروش ارزی در سامانه نيما.
    اظهارنامه عوارض آلایندگی در سامانه جامع موديان.
    کلیه گزارش ها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال
    گزارش های مورد نیاز سهامداران به صورت ماهانه و حتي هفتگي.
•    کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات از طریق:
    وجود اسناد بالادستی بسیار منسجم در قالب آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات
    به کارگیری سامانه الکترونیکی خرید و تدارکات در شرکت برای انجام تمامی مراحل خرید تا زمان سفارش گذاری،
    فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
    تعریف سطوح اختیارات متفاوت در سطح سازمان برای دریافت خدمات از بیرون سازمان از طریق تفکیک واحدهای متقاضی دریافت خدمت، مجری دریافت خدمت و انتخاب منابع دریافت خدمت
•    وجود سازوکارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی، شامل:
    تهيه گزارش ها و پایش منظم روزانه، هفتگی و ماهانه عملکرد مالی و غیرمالی سازمان
    فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه