جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آنشرکت پتروشيمي خارك (سهامي عام ) از توليدكنندگان محصولات متانول، ال­پي­جي، گوگرد و نفتا محسوب مي­گردد سابقه روشن و عملكرد حرفه اي شركت پتروشيمي خارك بعنوان يكي از قديمي­ترين شركت­ها در حوزه ­ي نفت، گاز و پتروشيمي و تجربه­ي ده­ها ساله در امر صادرات، سبب شده تا در سطح بين­ الملل يكي از مطمئن­ ترين تامين­ كنندگان محصولات توليدي خود با استانداردهاي روز و موردنياز مشتريان شناخته گردد. با توجه به تقاضاي روزافزون محصولات پتروشيمي خارك، دسترسي آسان به خوراك، ارتباط با بازارهاي هدف از طريق دريا و اعتبار بالا در ميان مشتريان بين­ المللي سبب شده تا توليد محصولات شركت با حداكثر ظرفيت در جريان قرار بگيرند.


مشتریان عمده محصولات شرکت

محصول

مشتريات عمده

متانول

صادرات به بازار هاي بين المللي (غالبا" به كشورهاي چين و هند)

LPG

صادرات به بازارهاي بين المللي ( غالبا" به كشور هاي چين و پاكستان)

گوگرد

صادرات به بازارهاي بين المللي (غالبا" به كشورهاي چين و هند، جنوب شرق آسيا و آفريقاي جنوبي)

نفتا

صادرات به بازارهاي بين المللي (غالبا" به كشورهاي امارات و سنگاپور)