گزارش پايداري بعد محيط زيست

 

•    پايش 24 ساعته كميت هاي آلاينده پساب مجتمع از طريق استقرار مونيتور پايش زيست محيطي در كنترل روم بهره برداري همگام با توليد محصولات .
•    تهيه گزارشات خود اظهاري وضعيت انتشار آلاينده هاي زيست محيطي بصورت فصلي به سازمان محيط زيست و پايش مستمر كميت هاي آلاينده به محيط.
•    پيگيري سفارش خريد براي 4 دودکش احتراقی مجتمع واقع در منطقه يك بنا بر درخواست سازمان محیط زیست کشور.
•    اتصال داده هاي پايش آنلاين كميت هاي آلاينده مجتمع به سامانه جامع محيط زيست.
•    افتتاح سايت بازيافت كاغذ باطله در شركت پتروشيمي خارك بعنوان اولين شركت در سطح جزيره خارگ.
•    تعريف پروژه ارتقاء تصفيه خانه صنعتي براي مجتمع.
•    استقرار تجهيزات مقابله با آلودگي هاي محتمل براي اسكله پتروشيمي خارك جهت تمديد گواهي اداره بنادر .
•    خروج كليه كاتاليستهاي مستعمل مجتمع از طريق ثبت نام در سامانه مدیریت پسماند سازمان محيط زيست براي اولين بار در جزيره خارگ به ميزان 400 تن.
•    تعريف پروژه بازيافت So2 با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت.
•    تعريف پروژه احداث سوله پسماند صنعتي.
•    ارائه گزارش های فصلی مدیریت محيط زيست مجتمع پتروشيمي خارك به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
•    دعوت و بازيد كارشناسان سازمان محيط زيست از مجتمع و برگزاري جلسه فني در خصوص تمديد مجوز محيط زيستي طرح متانول2 در جزيره خارك.
•    برگزاري جلسات فني متعدد در خصوص كنترل پارامترهاي آلاينده محيط زيستي مجتمع و چالشهاي مربوطه با كارشناسان سازمان محيط زيست در شهرستان بوشهر.
•    ثبت نام در طرح سيزدهمين جايزه ملي محيط زيست سازمان محيط زيست در جهت حفظ منافع شركت.
•    ايجاد نگرش مثبت در اداره كل محيط زيست استان بوشهر با عملكرد شفاف و اطلاع رساني به موقع و توجيهات فني مطابق ميثاق نامه صنعت سبز شركت.
•    كنترل رخدادهاي محيط زيستي داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگيري از دريافت اخطار آلايندگي هوا، آب، خاك در دوره 9 ماهه در حاليكه بر اساس آخرين قوانين بيشترين نظارت هاي محيط زيستي از سوي نهادهاي ناظر بر شركت صورت گرفت.
حضور در هجدهمين همايش ملي مديريت سبز  و دريافت گواهي منتخب مديريت سبز در بخش صنعت پتروشيمي كشور مورخ آبان 1402
•    حضور فعال در كارگروههاي كنترل آلايندگي سواحل و مديريت پسماند برگزار شده در  بخشداري ويژه خارگ
•    تامين نيازهاي خدماتي محيط بانان مستقر در ايستگاه سازمان حفاظت محيط زيست جزيره خارگ
•    رعايت كليه الزامات زيست محيطي براي ذينفعان شركت مستقر در جزيره خارگ
•    حضور فعال در مناسبت هاي تقويم محيط زيستي سال 1402 مانند روز طبيعت، ساعت زمين، زمين پاك هواي پاك  .... و انعكاس خبرهاي مربوطه در سايت سازمان محيط زيست و گروههاي ارتباط جمعي و سايت شركت.
•    برگزاري مسابقه عكاسي با مفاهيم محيط زيستي در جزيره خارگ و تجليل از شركت كنندگان.
•    حمايت از اداره محيط زيست خارگ به منظور چاپ كتاب هاي آموزشي محيط زيستي با موضوع حيات وحش آهوان خارگ.
•    همكاري با سازمان محيط زيست در خصوص طرح تكثير مرجانهاي دريايي در محدوده اسكله صادراتي پتروشيمي خارك.
•    تعامل با اداره كل محيط زيست استان بوشهر در خصوص طرح هاي پايش و حمايت از گونه در حال انقراض لاكپشت هاي دريايي جزيره خارگ و خارگو.
•    تامين علوفه براي آهوان جزيره خارگ با همكاري اداره محيط زيست خارگ
•    نگهداري و تكثير گونه پرنده سان كپك تيهو در محوطه صنعتي مجتمع پتروشيمي خارك.
•    تامين نيازهاي خدماتي و نوسازي مهانسراي اداره حفاظت محيط زيست جزيره خارگ.
•    انجام مسئوليت هاي اجتماعي  نظير پاكسازي  دوره اي ساحل اسكله پتروشيمي خارك و شركت در مراسم و مناسبات محيط زيستي كشور و درج اخبار مربوطه در سايت هاي خبري اداره حفاظت محيط زيست استان بوشهر.
•    انجام عمليات هاي متعدد امداد و نجات لاكپشتان دريايي و آهوان در سطح مجتمع با مشاركت اداره حفاظت محيط زيست خارگ