چاپ        ارسال به دوست

یک پتروشیمی چابک اینگونه کار میکند

در مدت 9 ماهه دوره مالی 1401 ارزش درآمد های تجمیعی پتروشیمی خارک بالغ بر 7.9 همت شده است که با بررسی دوره های مقایسه ای 1399 و 1400 ، به ترتیب شاهد رشد 186% و 28% درآمد های 9 ماهه هستیم.

شرکت نسبت به مقطع مقایسه ای ، 1.7 همت درآمد بیشتری کسب شده است که 66% از این افزایش ( معادل 1.1 همت ) مربوط به افزایش تناژ فروش محصول متانول است.

شرکت در این مدت ، 140 هزار تن بیشتر از این محصول فروخته است. لازم به ذکر است که نرخ فروش محصول مذکور نسبت به مقطع مقایسه ای ، تغییر چشمگیری نداشته است.

ولی تناژ تولیدی این محصول با افزایش 10% به 500 هزار تن رسیده است. در صورت تحقق بودجه سال مالی 1401 ، تناژ فروش این محصول به 656 هزار تن محصول رسیده که بیانگر افزایش 14% فروش مقداری نسبت به سال مالی 1400 است.

در آذر ماه 1401  از محل فروش محصولات 1.06 همت درآمد عاید شرکت شد که نسبت به آبان ماه ، 332 میلیارد تومان رشد داشته است.

بررسی تناژ فروش آذر ماه بیانگر آن است که مجموعا 33 هزار تن محصول بیشتری نسبت به ماه گذشته فروخته شده است. در این بین تناژ فروش متانول و بوتان به ترتیب 134% و 59% افزایش داشته است. 

در سال مالی قبل ، مجموع درآمد های شرکت ، 9.3 همت ثبت شده است. از مقایسه درآمد سال مالی قبل و درآمد 9 ماهه 1401 ،  می توان نتیجه گرفت که 85% درآمد سال مالی قبلی در 9 ماهه 1401  پوشش داده شده است. درآمد بودجه شده در نیمه دوم سال مالی 1401 ، 4.8 همت در نظر گرفته شده است.

در صورت تحقق ، مجموع درآمد های شرکت به 9.6 همت خواهد رسید که 300 میلیارد تومان بیشتر از دوره مالی قبلی است. با گذشت سه ماه از نیمه دوم سال 1401 ، شرکت با عملکرد مطلوب خود توانسته از 64% از درآمد پیش بینی شده را پوشش دهد.

در 9 ماهه سال جاری نسبت به مقطع مقایسه ای ، تناژ تولیدی محصولات شرکت 70.000 تن افزایش داشته و از 730 هزار به 800 هزار تن رسیده است.  بیشترین افزایش در تولید ، مربوط به محصول گوگرد بوده که رشد 21% داشته و در این مدت 75 هزار از این محصول تولید شده است.

پنتان تولیدی ، گرانترین محصول در سبد فروش شرکت بوده که تناژ و نرخ فروش آن نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 10% و 25% افزایش یافته است.

مدیریت شرکت تولید و فروش 986 هزار تن محصول را پیش بینی کرده است. در 9 ماهه 1401 ، مجموعا 806 هزار تن محصول فروخته شده که نسبت به مقطع مقایسه ای 120 هزار تن افزایش یافته است و در حدود 82% از تناژ بودجه شده را پوشش داده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است :
ارزش بازار : 242 هزار میلیارد
قیمت پایانی : 40.470 ریال
نسبت قیمت به سود هرسهم : 10.68
نسبت قیمت به سود هر سهم صنعت : 6.91    
نسبت قیمت به درآمد فروش : 2.2


١٣:١٤ - پنج شنبه ٢٢ دی ١٤٠١    /    شماره : ٨٤    /    تعداد نمایش : ٦٣٧خروج