اخبار شرکت

پست برق اسكله مجتمع پتروشيمي خارك كه يكي از بخش هاي بسيار با اهميت  تجهيزات بارگيري گوگرد ميباشد جزء اولين پست هاي برق ساخته شده در مجتمع در سال 1968 ميلادي بوده و بيش از پنجاه سال از عمر آن ميگذشت. با توجه به محل قرارگيري اين پست در اسكله و شرايط نامساعد جوي (شرجي بسيار زياد ، وجود ذرات گوگرد و آب شور دريا) در اسكله، ساختمان پست برق و تابلوهاي برق داخل پست بسيار فرسوده بودند لذا نوسازي ساختمان پست و تابلوهاي برق در دستور كار قرار گرفت. پس از تهيه مدارك مناقصه و دريافت پيشنهادات فني و انتخاب پيمانكار مربوط به ساخت تابلوهاي برق، عمليات نوسازي ساختمان پست برق نيز توسط پرسنل مجتمع آغاز گرديد و پس از ساخت تابلوهاي برق و انتقال به محل جديد و انجام كابل كشي هاي لازم، پست جديد اسكله در بهمن ماه سال 1399 افتتاح گرديد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید