اخبار شرکت

شركت پتروشيمي خارك موفق به دريافت گواهينامه  استاندارد سيستم  مديريت انرژي از شركت توف اتريش گرديد.هدف از اين استاندارد توانمند سازي سازمان به استقرار سيستم ها و فرآيندهاي لازم در جهت بهبود عملكرد انرژي شامل كارايي ، بهره برداري و مصرف انرژي در شركت پتروشيمي خارك مي باشد . از اهداف ديگر اين استاندارد ، كاهش تصاعدي گازهاي گلخانه اي و ساير پيامد هاي زيست محيطي و كاهش هزينه انرژي ميباشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید