راههاي ارتباطي با واحد آزمايشگاه مجتمع عبارتند از :

 

تلفن مستقيم: 07733825613


تلفن مركز مجتمع: 9 الي 07733822090


فكس: 17-07733825613


آدرس ايميل: kharglab@yahoo.com