مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 ٠٩:٢٦ - سه شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعاليت ماهانه منتهي به 1402/12/29 در پايگاه اينترنتي شركت (منتشر شده مورخ 1403/01/07 در كدال)
گزارش فعاليت ماهانه منتهي به 1402/12/29 در پايگاه اينترنتي شركت (منتشر شده مورخ 1403/01/07 در كدال)
 ١٣:٠١ - سه شنبه ٧ فروردين ١٤٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
 ٠٨:٢٠ - دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 ١٤:٠٠ - سه شنبه ٨ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص قیمت گاز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص قیمت گاز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 ١٦:١١ - شنبه ٧ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 ١٦:٠٨ - شنبه ٧ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
 ١١:١٤ - دوشنبه ٢ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت پتروشيمي خارک
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت پتروشيمي خارک
 ١٥:٥٢ - شنبه ١٦ دی ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 ١٣:٣٣ - شنبه ١١ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
 ١٨:٤٨ - دوشنبه ٦ آذر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>