تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 ١٧:١٤ - يکشنبه ٧ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارك ( سهامي عام)
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارك ( سهامي عام) بنحو شايسته اي برگزار گرديد.
 ١٦:١١ - يکشنبه ٧ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 ١٦:٠٦ - يکشنبه ٧ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 ١١:٥٨ - چهارشنبه ٣ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
 ١٣:٣١ - دوشنبه ١ آبان ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
 ١٦:٥٣ - شنبه ٨ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
 ١٥:٤٩ - شنبه ٨ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 ١٥:٤٨ - چهارشنبه ٥ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
 ١٥:٣٧ - چهارشنبه ٥ مهر ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارگ(سهامي عام)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارگ(سهامي عام)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت پتروشيمي خارگ(سهامي عام)
 ١١:٤٤ - پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>