نمونه هايي از فعاليت هاي انجام شده در زمينه بهره وري انرژي :

  1. بازيافت استيم 20 پوند كارخانه LPG
  2. استفاده از Hot Gas در سيستم سوخت ريبويلر استيل
  3. كاهش اتلاف حرارتي بدنه ريفورمر
  4. اقدامات مربوط به كاهش مصرف سوخت

 
1.بازيافت بخار 20 پوند كارخانه  LPG

جهت بازيافت بخار 20 پوند اين كارخانه از يك فن كولر و درام بلا استفاده كمپرسور E4-5301#1 بعلاوه يك پمپ استفاده گرديد تا پس از كندانس كردن بخار، از طريق لاين كندانس برگشتي به  Dearator برگردد.


2.استفاده از Hot Gas جهت سوخت ريبويلر استيل

در اين پروژه Hot Gas مورد استفاده در سيستم احياء تريترهاي محصولات با يك لاين كشي جديد به سمت ورودي سوخت ريبويلر استيل هدايت گرديد.


3.كاهش اتلاف حرارتي بدنه ريفورمر

با توجه به از کاهش راندمان و از بین رفتن بخش هایی ازعايق هاي حرارتي بدنه ريفورمرواحد متانول، اقدام به تعويض اين عايق ها در زمان تعميرات اساسي مجتمع گرديد، كه با توجه به تصاوير صفحه بعد ميزان جلوگيري از اتلاف حرارتي ونهايتا بهره وري انرژي به خوبي نمايانگر است.

بررسي كاهش اتلاف حرارت در ضلع شرقي ريفورمر


با توجه به عكس درصورتي  كه دماي محيط 30 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود:
قبل از اورهال : ∆T = 75 0C
بعد از اورهال : ∆T = 50 0C
درصد كاهش اتلاف حرارت در ضلع شرقي بعد از اورهال = %33 ( ميزان بهره وري انرژي)

 

4.اقدامات مربوط به كاهش مصرف سوخت
يكي از راههاي رسيدن به بهره وري انرژي تنظيم صحيح نسبت سوخت به هوا جهت استفاده از حداكثر حرارت توليد شده با حداقل ميزان سوخت مصرفي مي باشد كه در مجتمع پتروشيمي خارك اين مهم با كنترل كامل مصرف كننده هاي گازي و رعايت اين تنظيمات در تمامي شيفت هاي عملياتي و همچنين انجام تعميرات پيشگيرانه PM تجهيزات رعايت ميگردد.