احداث Landfill

شركت پتروشيمي خارك به منظور جلوگيري از آلايندگي محيط از طريق ورود تركيبات فلزي كاتاليست هاي مستعمل خود به محيط زيست،اقدام به ساخت Landfill نموده كه اين مواد بصورت كاملا مكانيزه و ايمن جمع آوري و سپس اقدام به فروش آنها به شركت هاي ذيصلاح مي گردد .تصوير زير، Landfill مجتمع پتروشيمي خارك را نشان مي دهد.