گاز پروپان یک هیدروکربن در شاخه ی آلکان ها و راست زنجیر است. دارای ۳ اتم کربن و ۸ اتم هیدروژن است که از طریق پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصلند. فرمول این گاز به صورت C۳H۸ می باشد و در شرایط استاندارد، این ماده حالت گازی خود را حفظ می کند. پس از کشف گاز پروپان، این گاز در سال ۱۹۱۱ به عنوان یک گاز تجاری معرفی شد. گاز متان که به گاز مرداب هم مشهور است از تجزیه ی بی هوازی مواد آلی مانند گیاهان مرداب نیز حاصل می شود.  تنها حدود ۱۰% گاز طبیعی شامل فرآورده های دیگر نظیر گاز پروپان است.

بنابراین هنگام خالص سازی گاز خام، گاز پروپان از آن جداسازی می شود. گاز پروپان به دلیل امکان میعان در لوله های انتقال باید از گاز خام حذف گردد. گاز پروپان نقطه ی جوش پایینی دارد و به همین علت می تواند در کپسول های خوراک پزی استفاده شود. از کاربرد گاز پروپان می توان به استفاده در کپسول های LPG به صورت مخلوط گازها اشاره کرد، کاربرد گاز پروپان به علت مایع شدن راحت تر نسبت به گاز طبیعی است و بنابراین حمل و نقل آن راحت تر خواهد بود.

از گاز پروپان برای سوخت رسانی به مناطق دوردست به صورت LPG استفاده می شود. گاز پروپان غیر قابل حل در آب و ناقطبی است. خرید و فروش گاز پروپان در جهان با خلوص متفاوت از ۵% در امریکا تا ۳۰% در اروپا انجام می گیرد.

 

 

   دانلود : propaneNew.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : PROPANE.pdf           حجم فایل 178 KB